1. Předmluva

Ke konci roku 1992 mne Rostislav požádal o přepsání rodinné kroniky na počítači. Podkladem byl průklep textu psaného na stroji se špatnými typy. Některá písmena byla velmi špatně čitelná a rozlišení 3 a 5 bylo většinou jen náhodné. Mohlo se proto stát, že někde došlo k záměně těchto číslic, i když jsem se snažil o nalezení potřebné informace ve zbývajícím materiálu. Podklady byly většinou několikrát rozstříhány a s vložkami znovu slepeny. Docházelo k překrývání textů a mnohdy bylo třeba z ostatních podkladů různé informace doplňovat. Asi prvních 20 stran textu ještě Rostislav přečetl a případně opravil. Při probírání textu jsme se dohodli na tom, abych v textu udělal drobné formální úpravy. Vpisováním a doplňováním textů často docházelo k vytváření příliš dlouhých a nepřehledných souvětí. Tato a zjevné chyby jsem měl upravit. Chtěl bych zdůraznit, že v textu se vyskytující nepěkné a nečeské výrazy byly záměrně ponechány. Jsou to výrazy podmíněné buď historickými prameny a nebo dané místním nářečím. Specifické místní a nářeční výrazy a vazby byly ponechány, aby byl zachován určitý charakter textu.

Rostislav zemřel po dlouhé nemoci, za které mně jen občas poradil. Historie jednotlivých větví rodu končí v podkladech v různé době. Nejčastěji mezi rokem 1946 až 1960. Jen moji větev Rostislav doplnil až do sedmdesátých let. Snad proto, že chtěl abych texty přepsal.

Rostislav zemřel 10. září 1993. Konečná úprava textu tedy zůstala jen na mně. Udělal jsem co jsem mohl.

Čestmír Vermouzek